Інформація від наших партнерів

Tempus Align на facebook

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Сумський державний університет

Московський педагогічний державний університет

Тренінг в рамках проекту TEMPUS ALIGN «Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та кваліфікаційними рамками»

Kyiv National University have undergone external evaluation of the revised academic programs

Семинар по проекту ALIGN TEMPUS- НАЦАККРЕДЦЕНТР

Отчеты по проекту Align Tempus – НАЦАККРЕДЦЕНТР

САФУ принял участие в рабочей встрече по проекту TEMPUS ALIGN

Проекти ТЕМПУС «INARM» та «ALIGN» – інструменти якості університетської освіти, 15.09.2014

TEMPUS ALIGN Expert Conducting Training Workshop “Management of Quality of Implementing Educational Programs at University” at NArFU

The training within the TEMPUS ALIGN project “Achieving and checking the alignment between academic programmes and qualification frameworks”

ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ В ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Materials of the national dissemination meeting. Kyiv 05.10.17

Презентація результатів проекту на VI Міжнародній конференції «Болонський процес у системі вищої освіти України» (відео)

Цикл конференцій з європейської інтеграції вищої освіти України у контексті Болонського процесу

Tempus ALIGN – Recommendations To Governments Discussion Doc – Yerevan 19th to 26th February