Головна

Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та кваліфікаційними рамками (543901-TEMPUS-1-2013-1-AM-TEMPUS-JPGR)

Коротка назва проекту:   ALIGN_QF

Тривалість проекту:  1 грудня 2013 – 1 грудня 2016(36 місяців)

Сума гранту ЄС програми Темпус: 1,139,438.79€

Веб-сайт проекту: http://align.brusov.am/

Мета та завдання проекту:

Сприяти більш ширшому розумінню ВНЗ та агентствами із забезпечення якості освіти ролі національних кваліфікаційних рамок, їх структури, а також різниці між різними видами та рівнями досягнень студентів.

Розвивати можливості ВНЗ створювати та оцінювати навчальні результати, які визначають різні типи студентських досягнень та поширюють студентсько-орієнтоване викладання та навчання;

Розвивати можливості ВНЗ використовувати баланс між кваліфікаційними рамками для забезпечення трансферу знань, спільних кваліфікацій та впровадження провідного досвіду.

Надати можливість агентствам із забезпечення якості освіти перевірити, чи запропоновані результати навчання та механізми їх оцінювання відповідають характеристикам кваліфікаційних рамок на кожному з рівнів шляхом створення механізмів для забезпечення узгодженості в освітніх установах.

Напрями діяльності за проектом:

  • Нарощування потенціалу ВНЗ і агентств із забезпечення якості освіти для впровадження досягнень та регулювання балансу з національними кваліфікаційними рамками;
  • Розробка механізмів, що забезпечують досягнення узгодженості з національними рамками кваліфікацій (для вузів);
  • Розробка механізмів для перевірки відповідності (для агентств із забезпечення якості освіти);
  • Перегляд 2 навчальних програм в кожному ВНЗ та пілотна оцінка розроблених механізмів;
  • Адаптація інструментів у ВНЗ, агентствах із забезпечення якості освіти та на урядовому рівні.

Очікувані результати:

Переглянуті 2 навчальні програми в кожному ВНЗ на предмет відповідності європейським стандартам та вимогам кваліфікаційних рамок;

Курси перепідготовки співробітників ВНЗ для оцінки навчальних результатів та поширення студентсько-орієнтованого навчання та викладання;

Розроблені механізми для досягнення балансу с національними кваліфікаційними рамками;

Оцінка 2х відібраних навчальних програм шляхом впровадження розроблених механізмів;

Адаптовані інструменти у ВНЗ, агентствах із забезпечення якості освіти та на урядовому рівні.

Координатор проекту:  Єреванський державний університет мов і соціальних наук імені В.Я. Брюсова, Вірменія

 

Координатор проекту ХНУ – Григорук Світлана Сергіївна

Тел.: +38 (067) 7865023

e-mail: grygoruk.svitlana@gmail.com